blog i pisanje

Pisanje dijaloga može biti najteži izazov kada je pisanje u pitanju. Za sve one koji se bore da napišu dobar razgovor između dva lika u rukopisu, probajte sa ovim vežbama!

 

 1. Postavite scenu:
  • Postavite dva lika u određeno okruženje (kafić, park, kancelarija).
  • Napišite dijalog između njih, kako biste dočarali atmosferu.
 2. Promena tonaliteta:
  • Napišite dijalog između dva lika koji započinju razgovor mirno, a zatim postepeno prelaze u intenzivniji, svađalački ton.
 3. Skriveni konflikt:
  • Kreirajte dijalog gde likovi imaju unutrašnji konflikt koji nije odmah očigledan.
  • Razmislite o tome kako će neizgovorene reči i ton prikazati dublje značenje.
 4. Dijalog bez reči:
  • Postavite situaciju gde likovi komuniciraju bez direktnog govora (gestovi, mimika, radnje).
  • Pokušajte da prenesete emocije i konflikt kroz neverbalnu komunikaciju.
 5. Prekidi i pauze:
  • Fokusirajte se na pauze i prekide u dijalogu kako biste stvorili tenziju ili osećaj neizvesnosti.
  • Proučite kako korišćenje tišine može zapravo da doprinese dinamici razgovora.
 6. Monolog unutar dijaloga:
  • Dajte jednom liku monolog tokom dijaloga, iznosi svoje misli ili osećanja.
  • Obratite pažnju na kako drugi lik reaguje na monolog.

Ove vežbe vam mogu pomoći da poboljšate veštine pisanja dijaloga, omogućavajući vam da eksperimentišete sa tonom, konfliktima, neverbalnom komunikacijom i drugim aspektima pisanja dijaloga.

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *